Het Bosatelier

Een creatief atelier aan Heumensoord. Het is een rustige, prikkelarme plek met goede begeleiding. Het Bosatelier biedt flexibele trajecten waarbij groeps- en individueel aanbod gecombineerd worden. 

Begeleiding
Het Bosatelier biedt specialistische begeleiding  aan mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening. Het Bosatelier is er op ingericht om deelnemers specialistische individuele begeleiding te bieden, gebruikmakend van het atelier. We begeleiding ook wel eens bij de mensen thuis, maar onze deelnemers zijn voornamelijk in het atelier. In het Bosatelier maken we gebruik van het beeldend vormen ( schilderen, tekenen of andere creatieve vormen) om aan persoonlijke ontwikkelingsdoelen te werken of om het herstel te bevorderen.
Het Bosatelier is er speciaal voor een kleine, zeer specifieke doelgroep. Mensen met een Ernstige Psychische Aandoening zijn vaak zeer prikkelgevoelig en voor een groot deel van deze mensen volstaat reguliere begeleiding of een reguliere dagbestedingsplek niet. De prikkelarme plek in het bos, het kalme en veilige klimaat van het atelier zorgen ervoor dat de deelnemers hier wel kans hebben zich te ontplooien. Onze deelnemers krijgen bij ons de juiste mate van begeleiding. Persoonlijke, intensieve en methodische begeleiding waarbij er nooit meer dan 4 deelnemers tegelijk in het atelier aanwezig zijn.

Dagbesteding
Het Bosatelier wordt op sommige dagdelen ook gebruikt als een ontwikkelingsgerichte dagbestedingsplek voor mensen met een ( lichtere ) psychische kwetsbaarheid. 

Re-integratie
Het Bosatelier werkt samen met het UWV. Wij bieden een “werkfit maken” traject aan. Werkfit maken is een re-integratietraject voor mensen met een ZW-uitkering of AG-uitkering van UWV. Werkfit maken is erop gericht om mensen met een uitkering van UWV weer geschikt te maken om het werk te hervatten.

Dit re-integratietraject wordt op maat aangeboden. Dit betekent dat onze deelnemers de begeleiding en coaching krijgen die ze nodig hebben. De onderdelen waaruit dit Werkfit maken traject bestaan zijn: Versterken van de werknemersvaardigheden en het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit.
Het doel van het Werkfit maken traject is dat de deelnemer weer aan het werk kan. Dit betekent niet dat alle belemmeringen, waardoor de deelnemer een uitkering krijgt, weg worden genomen. Het gaat erom dat men hiermee heeft leren omgaan. Na het re-integratietraject kunnen onze deelnemers weer op zoek naar werk, eventueel met behulp van een scholing of een Naar werk re-integratietraject. Ook dit traject wordt door het Bosatelier nu aangeboden.

Participeren kan voor mensen met aanhoudende psychische klachten best moeilijk zijn. Het Bosatelier biedt een plek in de maatschappij met respect voor ieders wensen, mogelijkheden én beperkingen. Het is een  plek waar je je gewaardeerd en nuttig voelt. Wij helpen mensen om hun eigen kracht te benutten en zelf keuzes te maken. Een plek waar je jezelf kunt ontplooien.

 

 

Teachers

Het is ook een mooie werkplek voor een aantal zelfstandig kunstenaars. Deze “Teachers” verzorgen op regelmatige basis workshops vanuit hun eigen specialisme en hebben een uitnodigende en ondersteunende rol binnen het Bosatelier. Naast het feit dat het zelfstandig kunstenaars betreft,  zijn het mensen met talloze jaren werkervaring in de hulpverlening.  Er is voor alle deelnemers voldoende aandacht en ruimte voor de interactie en eventuele samenwerking met de “Teachers” die zelf op vrijwillige basis aanwezig zijn in het Bosatelier. Op deze manier kunnen de deelnemers hun creatieve vaardigheden vergroten. Hierbij kun je denken aan:

 • Portret tekenen
 • Schilderen op doek
 • Schilderen met acrylverf
 • Aquarel
 • Werken met houtskool
 • Fijn schilderen
 • linoleum
 • Mandala en Keltisch tekenen
 • Modelportret ( levend)
 • Landschap schilderen eropuit
 • Tekenen naar waarneming
 • Stilleven
 • Werken met klei

Tijdens de workshops, maar ook op de andere dagen, worden de basistechnieken van het tekenen en schilderen zoals schetsen, perspectief, kleurenleer en materiaalgebruik aangereikt en theoretisch onderbouwd. De deelnemer ontwikkelt zich dan stapsgewijs om tot een eigen vormgeving te komen, die realistisch of abstract kan zijn. Hierbij kunnen verschillende materialen en experimentele technieken gebruikt worden.

 

 

Op en af schalen

Passende begeleiding in het Bosatelier betekent  dat  we weten wat onze deelnemers nodig hebben om zich prettig te voelen en stabiel te functioneren, om niet af te glijden of om na een mindere periode weer te herstellen. Wanneer een deelnemer een mindere periode doormaakt, kan de begeleiding bij het Bosatelier opgeschaald worden.

De deelnemers kunnen ook binnenkomen met een indicatie voor specialistische begeleiding waarbij we structureel kijken of het haalbaar is om op den duur af te schalen naar reguliere begeleiding. We schalen dus onze zorg op en af afhankelijk van de behoefte.  Ons credo is: we doen al het nodige met aandacht, op een manier die bij je past.

 

 

Begeleidingsplan

De start van de begeleiding begint met een kennismaking gevolgd door een intakegesprek. Er wordt een zorgdossier aangemaakt waarin minimaal de volgende zaken duidelijk worden beschreven:
•  de specifieke zorgvraag
•  de gewenste aard van de bezigheden/activiteiten
•  de duur van het traject
•  de frequentie van de deelname (aantal en welke dagdelen per week)
•  de doelstelling
•  de eventuele medicatie
•  evaluatie van het traject (minimaal 2 keer per jaar en aan het einde van het traject)
•  terugkoppeling / evaluatie met de zorginstelling of  toe-leiders van de deelnemer 
•  eventuele bijzondere wensen en/of opmerkingen

•  invullen van de persoonsgegevens van de deelnemer
– 
tekenen van het toestemmingsformulier verwerken bijzondere persoonsgegevens
•  contactpersoon en telefoonnummer voor spoedoverleg
•  wie te waarschuwen bij eventuele calamiteiten
•  de wijze waarop de deelnemer is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid, ongevallen e.d

Samen met de deelnemer stellen we een begeleidingsplan op. Smart-geformuleerde doelen, die we elk half jaar evalueren vormen de leidraad voor de begeleiding bij het bosatelier.

 

Tarieven & Bouwstenen

Het Bosatelier biedt flexibele trajecten met een combinatie van individueel en groepsaanbod aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een specifieke doelgroep die behoefte heeft aan een prikkelarme omgeving en gepaste begeleiding.

We proberen ons zorgaanbod goed af te stemmen op de individuele zorgvraag van onze deelnemers. Dit betekend dat we kijkend naar de wensen, mogelijkheden en beperkingen van onze deelnemers, al het nodige doen met aandacht en op een manier die bij hen past. 

We hanteren hierbij de volgende producten met de daarbij horende tarieven van de betrokken gemeente:

Reguliere Begeleiding Volwassenen
Wmo 02A03

Specialistische Begeleiding Volwassenen
Wmo 02A05

Reguliere Begeleiding in een groep Volwassenen
Wmo 02A17

Specialistische Begeleiding in een groep Volwassenen
Wmo 02A20

Materiaalkosten zijn bij deze prijzen inbegrepen. Over de eventuele lunch en/ of vervoerskosten kunnen aparte afspraken gemaakt worden.

 

Daarnaast biedt het Bosatelier ambulante begeleiding aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Deze specialistische individuele begeleiding vindt plaats in de woonomgeving van de cliënt. Denk bij deze ambulante vorm van begeleiding vooral aan herstelondersteunende zorg gericht op verlichten van lijden en het vergroten van autonomie en regie.

Specialistische begeleiding volwassenen
Wmo 02A05

 

Openingstijden

Maandag      10.00 tot 17.00
Dinsdag        10.00 tot 17.00
Woensdag    10.00 tot 17.00
Donderdag   10.00 tot 17.00
Vrijdag           10.00 tot 17.00

© 2017 Bosatelier.nl

Contact

Scheidingsweg 99
6581 KN, Malden
06-24389264
info@bosatelier.nl
www.bosatelier.nl