Begeleiding

Mijn naam is Joeke van Leeuwen. Ik ben de oprichter en eigenaar van het Bosatelier en ik ben als begeleider altijd aanwezig. Ik heb de opleiding SPH afgerond en ben al vanaf 1999 werkzaam als hulpverlener in en rond Nijmegen. In de forensische psychiatrie  heb ik het grootste deel van mijn kennis opgedaan over het werken met en het behandelen en begeleiden van mensen met een persoonlijkheids-stoornis of een psychiatrisch ziektebeeld. Mijn expertise is het begeleiden van mensen met een psychose gevoeligheid. Ik werk vanuit de structuur, rust en veiligheid. Ik ben in januari 2017 gestart met het Bosatelier.

In het werk als groepsbegeleider, vaardigheids-trainer en sociotherapeut ben ik veel mensen met een psychotische kwetsbaarheid tegengekomen die artistiek en creatief waren en vol ideeën zaten. Met deze mensen wil ik graag werken. Iets moois maken is eigenlijk het fijnste wat er is. Of je nou kunt schilderen als Rembrandt of nog nooit een potlood hebt vastgehad, iets creëren blijft altijd magisch mooi. Ik zie mijzelf als een creatieve denker, vindingrijk en op zoek naar een uitdaging. Ik ben geduldig en zie de mens graag in zijn geheel. Iemands kwaliteiten vinden haalt ook het mooiste in mijzelf naar boven.

Ik ben de stabiele factor in het atelier. Persoonlijk altijd aanwezig en ik draag zorg voor de intakes, tussentijdse evaluaties en terugkoppeling aan het einde van het traject. Ook draag ik zorg voor het faciliteren van de ruimte, de materialen. Ik zorg ervoor dat er in samenwerking met de Teachers, de vrijwilligers en stagiaires de juiste vorm van begeleiding wordt geboden. Dit begeleiden wordt dus ondersteund met een behandel- of begeleidingsplan waarmee we allemaal ( ook de Teachers) ruime ervaring  hebben. Niet alleen het schrijven en uitvoeren van behandel- of begeleidingsplannen en signaleringsplannen, maar ook observeren  en rapporteren, ondersteunen, enthousiasmeren en activeren, motiverende gespreksvoering, de-escalerend werken, groepsdynamica, het aanbieden van structuur waar nodig en het werken met een lage Expressed Emotion (EE ) zijn allemaal zaken waar we veel kennis van hebben en veel  aandacht voor hebben. Voorspelbaarheid en veiligheid staan voorop in het Bosatelier. Er is daarnaast ook ruime kennis van en  goede begeleiding rondom systemisch werken, rouwverwerking, assertiviteit, de zorgkaart, timemanagement, agressie-regulatie, ADL-programma’s, budgetteren en medicatieverstrekking.

De 7 hoofddoelen die we bij het Bosatelier gebruiken zijn terug te vinden bij de visie van het Bosatelier en worden door alle medewerkers van het Bosatelier gedragen. Het veiligheidsgevoel bij onze deelnemers  is ons grootste goed. We streven voortdurend naar een veilig klimaat waarbij er ruimte is voor het individu en ruimte om creativiteit  te uiten en te ontwikkelen.

 

Onze Teachers

In het Bosatelier zijn zeer regelmatig Teachers aanwezig. Dit zijn zelfstandig kunstenaars die in het Bosatelier hun eigen kunst maken en het ook leuk vinden om met alle deelnemers in contact te zijn. Ze zullen zeer regelmatig een workshop verzorgen vanuit hun eigen specialisme, waar je je op in kunt schrijven. Je hoeft hier geen gebruik van te maken, maar je mag altijd een beroep doen op een teacher om je eigen creatieve kwaliteiten verder te ontwikkelen.

Deze “Teachers” hebben een uitnodigende en ondersteunende rol binnen het Bosatelier. Naast het feit dat het zelfstandig kunstenaars betreft,  zijn het hulpverleners met  talloze jaren werkervaring en expertise in het werken met mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid.  Er is voor alle deelnemers voldoende aandacht en ruimte voor de interactie en eventuele samenwerking met de “Teachers” die zelf op vrijwillige basis aanwezig zijn in het Bosatelier. Op deze manier kunnen de deelnemers hun creatieve vaardigheden vergroten.

Hans van Haalen
Meer over Hans Klik hier
Edy van de Midde
Meer over Edy Klik hier of klik hier

Onze Stagiaires

Het Bosatelier heeft een samenwerkingsverband met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Er zullen met regelmaat stagiaires aanwezig zijn verbonden aan deze Hogeschool. Duaal studenten en 2e en 3e jaars studenten die de opleidingen Social Work, Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Creatieve Therapie doen, kunnen bij ons terecht voor een stageplek.

 

Onze Wajong’ers

Het Bosatelier wil op korte termijn een samenwerkingsverband met het werkbedrijf van het UWV. We willen Wajongers die in een vroeg stadium van hun re-integratie zitten een re-integratieplek aanbieden. Met als hoofddoel te klimmen op de participatieladder zijn ook zij in eerste instantie aanwezig als deelnemer van onze dagbesteding. Op tijd aanwezig zijn, deelname aan de gezamenlijke activiteiten zoals lunch of een gezamenlijke wandeling, weer bezig zijn en onder de mensen zijn kunnen dan enkele van de haalbare doelen zijn die we in samenwerking met het werkbedrijf helpen na te streven.

In een verder stadium van het re-integratietraject kan het Bosatelier voor deze deelnemers een werkplek worden. We bieden dan begeleiding, coaching en ondersteuning aan deze Wajong’ers die met een werkplan aanwezig zullen zijn om ondersteunende werkzaamheden te verrichten, zoals de koffie en de lunch-maaltijd verzorgen, schoonmaakwerkzaamheden, inventaris, inkoop of zelfs ondersteuning van en het bieden van een luisterend oor aan onze andere deelnemers.

Het Bosatelier zal ook een werkervaringsplek worden voor Wajongers die graag weer volledig aan de slag willen. Op vrijwillige basis kunnen Wajong’ers met  een afgeronde opleiding, SPH, Creatieve Therapie, Psychologie, Toegepaste psychologie of Maatschappelijk Werk bij ons terecht voor werkervaring. Het takenpakket bestaat dan uit meer behandelinhoudelijke zaken als het schrijven  en uitvoeren van behandel-, of begeleidingsplannen. Het voeren van en signaleringsplannen, maar ook observeren  en rapporteren, ondersteunen, enthousiasmeren en activeren, motiverende gespreksvoering, de-escalerend werken, groepsdynamica, het aanbieden van structuur waar nodig en het werken met een lage Expressed Emotion (EE ) begeleiding rondom systemisch werken, rouwverwerking, assertiviteit, de zorgkaart, timemanagement, agressie-regulatie, ADL-programma’s, budgetteren en medicatieverstrekking. Net als onze stagiaires krijgen deze mensen begeleiding, coaching en ondersteunen en een duidelijk takenpakket aan de hand van een werkplan.

Openingstijden

Maandag      10.00 tot 17.00
Dinsdag        10.00 tot 17.00
Woensdag    10.00 tot 17.00
Donderdag   10.00 tot 17.00
Vrijdag           10.00 tot 17.00

© 2017 Bosatelier.nl

Contact

Scheidingsweg 99
6581 KN, Malden
06-24389264
info@bosatelier.nl
www.bosatelier.nl